సేంద్రియ పద్ధతిలో వరి సేద్యం

Post by Bhaskar G 3 Comments

75.00

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

Description

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

డా|| టి.ఎ.వి.ఎస్‌. రఘునాథ్‌, సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| కె. రాధారాణి, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌,

ఉద్యాన కళాశాల, డా|| వై.ఎస్‌.ఆర్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

జి. చంద్రశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి. రాజశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి.వి. రామాంజనేయులు, సి.ఎస్‌.ఎ.

Bhaskar G

Comment (3)

mulkalla laxman
December 23, 2021 Reply

sir iam laxman from.pathagudur vi of velgatoor mo. Jagityal dist
i intrested organic paddy farming
get deatails for farming and sales deatails

dear lakshman you can find organic paddy cultivation book on our website

Ramoo garu,
Sendriya saagu(organic farming and ,prakruthi saagu(natural farming) difference ento teliyajeyagalaru.

Leave a Reply