సేంద్రియ పద్ధతిలో వరి సేద్యం

Post by Bhaskar G 2 Comments

75.00

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

Description

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

డా|| టి.ఎ.వి.ఎస్‌. రఘునాథ్‌, సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| కె. రాధారాణి, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌,

ఉద్యాన కళాశాల, డా|| వై.ఎస్‌.ఆర్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

జి. చంద్రశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి. రాజశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి.వి. రామాంజనేయులు, సి.ఎస్‌.ఎ.

Bhaskar G

Comment (2)

mulkalla laxman
December 23, 2021 Reply

sir iam laxman from.pathagudur vi of velgatoor mo. Jagityal dist
i intrested organic paddy farming
get deatails for farming and sales deatails

dear lakshman you can find organic paddy cultivation book on our website

Leave a Reply