స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం (సేంద్రియ ఎరువులు, కషాయాలు, ద్రావణాల తయారి)

Post by Bhaskar G 0 Comments

60.00

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం / Sustainable Agriculture with Provincal Resources (sendriya yeruvulu, kashyalu, Dravanalu Thayari)

Description

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం / Sustainable Agriculture with Provincal Resources (sendriya yeruvulu, kashyalu, Dravanalu Thayari)

రసాయన ఎరువులు, పురుగు విషాలకు  ప్రత్యామ్నాయంగా

సేంద్రియ ఎరువులు, ద్రావణాలు, కషాయాలు

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం (సేంద్రియ ఎరువులు, ద్రావణాలు, కషాయాల తయారీ)

డా|| టి. ఏ. వి. ఎస్‌. రఘునాధ్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జి. వి. రామాంజనేయులు, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జి. రాజశేఖర్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, జి. చంద్రశేఖర్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జాకీర్‌ హుస్సేన్‌, సి.ఎస్‌.ఏ,

Bhaskar G

Leave a Reply